יוגה פורטל
שלחו להדפסה 
בחזרה לדף הבית
של פורטל היוגה.
אימון היוגה  /   אימון
יוגה וקואצ′ינג - חלק שני  |  טל אלדר
חלק שני מתוך סדרה של שלושה מאמרים. מאמר זה מתאר את אימון הקואצ′ינג ומציג את הדמיון עם אימון היוגה.
 - Coaching קואצי'נג הוא מתודולוגיה המובילה את המתאמן למצב החיים וההצלחה המתאימים לו ביותר. מטרתו היא להביא את המתאמן לתוצאות מעולות בחיים, במסלול הקרירה, בעסק או בארגון. (כך על-פי ה  ICF International Coach Federation האיגוד הבינלאומי לקואצ'ינג).
השילוב בין המימד התוצאתי של הליך האימון לבין היסודות הפילוסופיים עליהם נשען, תוך שימוש בכלי חשיבה וביצוע השואבים מ-8 תחומי ידע (ספורט, פילוסופיה, פסיכולוגיה, הדידקטיקה של המקצוענות, ניהול, שיווק, סוציולוגיה ומנטורינג), הופכים את תהליך הקואצ'ינג לישים ואפקטיבי תוך זמן קצר.
 
קואצ'ינג-האימון, מתייחס למתאמן כאל שלם ואינו עוסק בפיתוח תכונותיו, יכולותיו וכישוריו. במקום זאת האימון מאתר ומנתח את היכולות והכישורים הקיימים ושואל כיצד ניתן למנף אותם לרמת ההצלחה הגבוהה והמתאימה ביותר למתאמן. תהליך האימון כולל איתור והגדרה של התוצאות או התכליות אותן רוצה המתאמן להשיג, איתור וניתוח המשאבים והערכים של המתאמן, איתור חסמי הצלחה של המתאמן והדרך להתגבר עליהם, גילוי החזון האישי או העסקי ובניית תכנית פעולה להשגת מצב החיים וההצלחה האופטימאליים.
 
יסודותיו הפילוסופיים של הקואצ'ינג, נשענים על דפוסי החשיבה התוצאתית או התכליתית של אריסטו כך שכל תכלית או תוצאה אליה שואף האדם להגיע, היא גם האמצעי או הסיבה להשגת אותה התוצאה או התכלית.
משנתו של עמנואל קאנט, מבוססת על כך כי האדם הוא יצור תבוני המשתמש בחושיו כדי לקלוט ולחוות את העולם. התבונה לפי משנתו היא כוח מניע, אך גם אוטונומית ודינאמית. תכלית בפני עצמה. האדם מחד הוא "סובייקט תבוני" ומאידך, התבונה אוטונומית ומניעה את האדם לפעולה.
 
מכאן, שהצלחתו של הסובייקט התבוני תלויה באיתור והגדרה של התכלית המתאימה לו ביותר.
כלומר הגדרת התוצאה, או רצף התוצאות הנכונות ביותר עבור הסובייקט, מניחה קרקע נוחה להשיג הישגים. (אושר יכול להיות מוגדר בהחלט כאחד מהם).
 
עתה מגיע השלב הקשה, עליו מתריע גם פטנג'לי. איך יודעים מהי התכלית או התוצאה המתאימה ביותר? או איך נצליח לבצע אבחנה?
 
בניגוד לגישה תהליכית השמה את מרכז הכובד על המשאבים הנתונים או החסרים כדי להשיג תוצאות, הגישה התוצאתית שמה את מרכז הכובד על התוצאה עצמה.
 
כך, במקום לבדוק "מה הבעיה" ואיך ניתן לפותרה, בודקים מהי התוצאה הנכונה ביותר עבור המתאמן.
הנחה נוספת, אף היא לקוחה מעולם הפילוסופיה היא שככל שנעלה ברמת ההפשטה של התוצאה, כך נניח קרקע טובה יותר לאיתור התוצאות הקונקרטיות והמיידיות או התוצאות בטווח הקרוב, אשר יקרבו באופן משמעותי את המתאמן לתוצאה רחוקת הטווח.
 
יסודותיו המרכזיים של האימון
תהליך האימון מורכב מכמה יסודות, שהמרכזיים שבהם הם איתור והגדרה של ערכים; איתור והגדרה של חסמי הצלחה; גילוי חזון אישי ובניית תכנית פעולה להשגת התוצאה המבוקשת.
 
בעבודה זו אתמקד בשני כלים מרכזיים: גילוי ואיתור של ערכים וגילוי ואיתור של חסמי הצלחה.
 
ערכים
כללי
בעולם בו אויבה של כל תכנית היא המציאות הטופחת על פנינו, נעשה ניסיון הגדרה של הדבר הקבוע שאינו משתנה ומאפשר הישרדות, ביטחון ויציבות מחד, וחופש וחקירה מאידך. אלה הם הערכים.
ערכים הם מערכת עקרונות פעולה ודפוסי הצלחה להם מייחס המתאמן חשיבות.
קיומה של האנושות מושתת על מערכת ערכים אוניברסאליים כלליים שהנם אתיים מוסריים, אך מעל לכך אלה עקרונות תבונה ופעולה. למשל, הערך: "לא תרצח", מעבר לרמתו המוסרית, נועד להבטיח את המשך קיומה של האנושות. כלומר קודם או מעל לכלל המוסרי הוא הכלל התבוני. הסדר ההיררכי או האבולוציוני הוא ראשית עקרון או ערך תבוני ורק אחר כך נגזרות המשמעויות המוסריות. הערכים שומרים על תבנית קיומנו. הם המסגרת המאפשרת את חיינו. בעקבות כך נעשה במסגרת האימון תהליך גילוי של ערכים אישיים.
 
הערכים האישיים הם סלע קיומו של המתאמן. היתכנותם, נוכחותם או העדרם בחייו של המתאמן קריטית לאופן בו יחווה את חייו ויצליח או ייכשל בבחירותיו ומעשיו.
ערכים אישיים בדומה לערכים אוניברסאליים הם עוגן שיש להכירו ולבדוק את קיומו ומימוש בפעולות היומיומיות.
 
איתור והגדרה של ערכים אישיים
ישנן מספר דרכים לבירור מהם ערכינו:
  1. צעד ראשון יהיה שאילת שאלה פשוטה כמו:" מהם ערכינו?"... אלה יכולים להיות: יושר, נאמנות, עניין, אתגר, שקט, מיצוי, ביטחון, חופש וכדומה. תשובה לשאלה זו תעלה בדרך כלל רשימה ארוכה של מילים.
  2. עוד דרך לאיתור והגדרה של ערכים יכולה להיות סריקה של חיינו, בה נברר לעצמנו מה אפיין את הצלחותינו, או מה היו העקרונות שהפכו תקופות אלו למוצלחות. בדומה לכך ניתן לבדוק מהם העקרונות שהופכים אותנו למאושרים, מה הם העקרונות שכאשר הם מתקיימים שיעור היוגה מוצלח, אחה"צ עם הילדים נעים, שהייה עם בן הזוג טובה וכיו"ב.
  3. תשובות אסוציאטיביות לשאלות מאמן מקצועי ומנוסה גם הן יסייעו באיתור ערכים. יש להשיב על שאלות אלו בשיטת: "התשובה הראשונה שקופצת לראשינו". כלומר, יש לקבל את התשובה שעולה ללא שיפוטיות או תמיהה ולהמשיך להשיב על סדרת השאלות האסוציאטיביות.
 
עיבוד
על מנת לעבד את הערכים עלינו לבדוק מספר דברים:
ראשית, יש לבדוק מה משמעותן של המילולית המילים שנאספו תחת הכותרת: "ערכים".
למשמעות המילים הסובייקטיבית חשיבות רבה, היות שכל השקפת העולם המיוחסת למתאמן היא אישית וייחודית לו. כך, כאשר אדם אחד מגדיר מהו חופש, אין הכרח כי אדם אחר יגדיר זאת באותו מובן. שנית, יש למצוא דוגמה ממציאות החיים בו הערך בא לידי ביטוי.
 
בשלב זה רשימת הערכים אמורה להצטמצם. ייתכן מאוד שיהיו ערכים שיחזרו על עצמם מבחינת משמעות הערך. השוני יבוא לידי ביטוי בניואנסים הסמנטיים בעוד ההגדרה תישאר זהה. דוגמאות: עניין ואתגר או חופש ועצמאות. הכול לפי הפרשנות האישית של הסובייקט.
 
 לאחר סיווג הערכים המרכזיים, ניתן לראות כי אלה בנויים זה על זה, מזינים זה את זה ופועלים האחד עם האחר. קיומם של ערכים בקבוצה מסוימת קרדינאלי למימושם וקיומם של ערכים בקבוצה אחרת.
 
ככל שנבדוק את מימושם של הערכים בחיינו כך נבטיח לעצמנו יותר אושר והצלחות.
 
חסמי הצלחה
לאחר שאיתרנו והגדרנו מהם הערכים שלנו, אין מנוס מלברר במקביל מהם חסמי ההצלחה שלנו.
היות שתפיסת הקואצ'ינג רואה את המתאמן כשלם, מרכיב מרכזי בשלם זה לצד גילוי הערכים הוא גילוי "חסמי ההצלחה".
יש שיגדירו זאת כ"יצר הרע ויצר הטוב", "איד" ו"אגו" וכדומה. בהביאי את אלה, חשוב לי להראות ולהדגיש את המימדים הדואליים הקיימים באדם. אלו קטגוריות שמצויות באדם ושיטת הקואצ'ינג שלהלן אינה מנסה לשנות או לתקן זאת. במקום זאת, מציע הקואצ'ינג לאתר ולהבין זאת ועם המרכיבים הקיימים, לפעול.
בדומה ל"תנודות התודעה" עליהן מדבר פטנג'לי, אלו גורמות לכאב ושאינן גורמות לכאב. לפי שיטת האימון, לאחר שהגדרנו את מרכיבי השלם, בהם גם חסמי ההצלחה, תוכל להיות לנו שליטה גבוהה ורבה יותר של ויסות אותם מרכיבים "מכשילים" והרחבת הקרקע עליה נערכת מערכת הבחירות שלנו.
הקואצ'ינג אינו מעלים את חסמי ההצלחה, אלא מוצא כלים להפחתת נפחם ומינונם ובעזרת הערכים לסלול את הדרך לבחירת בחירות נכונות וראויות.
 
כיצד מאתרים חסמי הצלחה?
ראשית, עלינו לשאול את עצמנו מהם הדברים שבאופן מבני וקבוע תוקעים אותנו בחיים? מהם הדברים שמעכבים אותנו או מכשילים אותנו או מחבלים בהצלחותינו?
מהן הדוגמאות ממציאות חיינו בהן באים לידי ביטוי חסמי ההצלחה. מה סייע או יכול היה לסייע לנו להתגבר על כך?
 
את התשובה כדאי לערוך בטבלה, כאשר מצד אחד נקבל רשימה של חסמי הצלחה (למשל פחד, התנשאות, ריחוק וכדומה) ומצד שני רשימה של "משאבים". אלה יכולים לכלול כמה מערכינו, אך בדרך כלל אלה כלים נוספים הקיימים בארגז הכלים שלנו ועשויים לעזור לנו להתגבר על מכשולים. אלה עשויים להיות שיתוף הקרובים לנו, הומור (ככלי שמסייע בעתות שונות ולא כעקרון פעולה, שאז יהיה זה ערך). או ניהול זמן, תכנון סדר יום/ שבוע/ חודש וכדומה.
 
כדאי לבדוק באורח חיינו השוטף מתי אנו פועלים מתוך חסמי ההצלחה שלנו ועד כמה (אם בכלל) אנו משתמשים במשאבים שלנו או בערכים שלנו כדי להפחית ולצמצם אלה. (בדומה לסוטרה IV.3, "הגורם המעבד אינו מצמיח את ההוויה, אך מפלס אפשרויות בחירה, כמו האיכר (המכוון לשדותיו את המים על – ידי הסרת המכשולים)")
 
על מנת להתגבר על חסמי ההצלחה, יש לברר מה עזר בעבר לפעול מולם ולהשתמש בכך במציאות השוטפת.
 
על מנת להפחית נפחם ומינונם של חסמי ההצלחה יש לתת תשומת לב לחסמים אלה ולבדוק כיצד אנו משתמשים בערכינו או במשאבים הנוספים שבידנו כדי להפחית עוצמת חסמי ההצלחה. במילים אחרות, יש בידנו כלי שבעזרתו נוכל לנהל את חסמי ההצלחה שלנו ולא כפי שאולי כבר התרגלנו למצב קודם בו חסמי ההצלחה ניהלו אותנו.
 
האם ייתכנו ערכים מסוימים שהם גם חסמי הצלחה? בהחלט. ישנם ערכים שמידת עוצמתם או חווית מימושם יכולה להשפיע באופן ניכר על איכותם בהווייתנו.
 
למשל הערך נדיבות. אם אדם מסוים איתר מושג זה כערך מרכזי שלו, כזה שקיומו ומימושו מקדם אותו ותורם לו בחייו, ייתכן כי מידה מופרזת של נדיבות תהפוך להיות לאותו אדם גורם מכשיל. הערך "יהפוך" לחסם הצלחה.
כלומר באמצעות הגדרת חלק מן הערכים וחלק מחסמי ההצלחה שלנו עולה הצורך לעיתים להגדיר גם את מידתם על מנת שנוכל לדעת מתי הערך משרת אותנו ומתי מהווה עבורנו מכשול.
 
כאן, נכנס מימד חשוב של זיהוי או עשיית אבחנה בהקשר של הסוטרות של פטנג'לי.
 
על מנת להבחין בין אופי התנודות, אם הן גורמות לכאב או שאינן גורמות לכאב, יש בידנו כלי שעשוי לתת הכוונה לכך.
 
חלק האחרון של סדרת מאמרים זו אנסה לחבר בין אימון היוגה לקואצ'ינג.
 
לקריאת הפרק הקודם - על יוגה וקואצ'ינג
טל אלדר, מאמנת אישית ועסקית בכירה ומורה בכירה ליוגה מטעם מכון וינגייט.
052-5218888