יוגה פורטל
שלחו להדפסה 
בחזרה לדף הבית
של פורטל היוגה.
  /   אימון היוגה
סאנקיה, יוגה סוטרה ורמי פורטיס  |  שחף אשל זמיר
האם קיים קשר בין סאנקיה, יוגה סוטרה לפטנג׳לי וניצוצות של רמי פורטיס? האם קיימת תפיסת עולם, גישה פילוסופית הגלומה בתוך שלושתם? ומהי?

בתרבות ההודית יש ערך רב להעצמת פנימיות האדם. אחד המושגים המשמעותיים בתרבות ההודית הוא השחרור, המוקשה.

הבנת המציאות החיצונית תלויה בהבנת האלוהות הפנימית. התודעה האנושית אינה מסוגלת לתפוס את האלוהות, הברהמן, זאת אלוהות חסרת תנועה הנמצאת מעבר לכל הגדרה. ההברהמן והאטמן מתארים את אותה ישות בלתי מובחנת, הלא נתנת לתפיסה הנמצאת בכל אחד מאיתנו. הברהמן, האטמן מדומה גם לעצמיות (self). האדם יכול לשנות את אישיותו, טיבעו, פעולותיו והתנהגותו שינוי קיצוני.

בעקבות שינוים בתפיסה ההודית חלה תפנית אשר הובילה להתפתחות ששה בתי ספר. בתי ספר אילו ייצגו דרשנות, פילוסופיות, תורות שונות, שש דרשנות שונות. דרשנה פירושה המילולי לראות. לראות את האמת ביצירה, בחיים ומנסה לפתור את החידות. להשתחרר מהסבל הכרוך בקיום הרגיל.

ששת בתי ספר עסקו בחיפוש האישי אחר עליונות שכלתנית. שתים מתוך הדרשנות אילו הן יוגה וסאנקיה. הסאנקיה והיוגה קרובות ברעיונותיהן המטאפיזיים, למעשה בעבר עיצבו מסורת פרה-קלאסית אחת. לשתי דרשנות אילו נכתבו שני כתבים עיקריים הסאנקיה קאריקה ויוגה סוטרה פטנגלי.

הסאנקיה ויוגה מציגות גישה דואליסטית. 
 המציאות עצמה מרובדת ומורכבת משכבות. הגישה הדואליסטית מנסה לקלף את השכבות על מנת להגיע אל המהות. נקודת ההתחלה היא היש, הקיים. האדם הוא מבנה מקביל ליקום, מכאן האדם מורכב משכבות ושכבות אליו זהות לשכבות של העולם החיצון. שבירת הגבול הקשיח שבין התפיסה העצמית של האדם (השגויה) לבין האמת על מצבו. באמצעות דרך זו להשתחרר ממועקת הקיום הנורמלי שיש בו סבל.

הגישה הדואליסטית מבחינה בין שני עקרונות נצחיים. העקרון החומרי לעקרון הרוחני. בבסיס הטבע, החומר הוא הפרקריטי ומעבר לו נמצא חסר הצורה מימד התודעה, לא משתנה, הפורושה.

הסאנקיה מתארת את האדם והיקום במצבם הנוכחי כערבוב או בלבול של שני יסודות. הסובייקט הנקרא פורושה והאובייקט הנקרא פרקריטי. האובייקט הוא כל מה שניתן לחוש בו. הגוף, החפצים, מחשבות, רגשות, העולם. מנגד קיים הסובייקט שאי אפשר להופכו לאובייקט, שבמצבו הטהור אין לו כל נגיעה ממשית באובייקט. הוא אור התודעה, זהו מבנה ראשוני טהור. אולם מחמת בלבול והתערבבות שגויה בין פורושה ופרקריטי, הסובייקט האובייקט, נוצר העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. הרצון הוא לשחרר את הפורושה מהפרקריטי, ברגע שהפורושה משוחררת מהפרקריטי היא חוזרת למצבה הראשוני.

סאנקיה פירושה המילולי למנות, לספור. בסאנקיה אנחנו מונים את אבני הבניין של היש. סאנקיה היא תפיסה ומניה. תפיסה במשמעות ידיעת עקרונות הפורושה ומניה במשמעות של עשרים וארבעה עקרונות הפרקריטי. למעשה הכוונה היא ללמידה והכרת העצמי באמצעות הבחנה מבדלת. ההבחנה המבדלת נעשת בעזרת מניה או פירוט מרכיבי המציאות הקוסמית, מיקרוקוסמוס ומאקרוקוסמוס.

יוגה סוטרה לפטנגלי. סוטרה מילולית היא נים, או חוט (thread), הסוטרות יחד שוזרות חוט או שרשרת של תורה. הסוטרות הן קצרות ותמציתיות ונועדו כעזר לזיכרון. יוגה חיבור, איחוד, צומת, צירוף, יישום, שימוש, אמצעי, תוצאה, מדיטציה עמוקה, ריכוז. סוטרות היוגה של פטנג'לי נחשבות לניסוח התמציתי של היוגה הקלאסית והן זכו לעשרות ומאות פרשנויות.

למצדדים בסאנקיה הדרך לגאולה היא באמצעות הבחנה מבדלת viveka ופרישות. שחרור על ידי ניתוח ופירוט הפנים הרבות של הפרקריטי שממנה תשוחרר הפורושה. 
 לעומתם היוגינים מתקדמים באמצעות שילוב של תרגול ומדיטציה תוך התמקדות בטכניקות ריכוז על מנת לשחרר את הפורושה. היוגה מחפשת דרך להגיע להאטמן, לפורושה על ידי שחרור באמצעות תרגול ושליטה במינד וסאנקיה באמצעות ידע ואינטלקט.

יוגה סוטרה לפטנגלי היא מסת ההבהרה/פרשנות לסאנקיה. לא ניתן להפריד את הסאנקיה מן היוגה.
 ההיסטוריה שלהן מחוברת. יש הגורסים כי הפרדת סאנקיה ויוגה היא למעשה מאוחרת יותר. שני הכתבים בתחילה מניחים אמרות כנף המציגות את מטרתם. בסאנקיה:


Karika 1
 On account of affliction from threefold misery. inquiry (should be instituted) into the means for its removal. if (it be said that) it is useless because of the (existence of) evident means, (then we reply —) no. because of the absence of certainty and finality.
(Vidyasudhakara Dr. Har Dutt Sharma, M.A., Ph.D, The Samkhya—Karika )


 לנוכח הסבל מאומללות שלושת הפנים. (יש להנהיג) חקירה כאמצעי להסרתה. אם (לומר ש) זה חסר תועלת בגלל (קיומם של) אמצעי ביטוי, (אז אנחנו נשיב -) לא. בגלל העדר וודאות וסופיות. עולה הצורך בידיעה, המשגה anaֿjn. למעשה לא ניתן למנוע את הסבל באמצעים אחרים גופניים, גורל וכדומה מכיוון שהם יחסיים ולא מוחלטים. ומטרתינו היא למנוע את הסבל.

ביוגה סוטרה : יוגה היא השקטת תנודות התודעה אשר גורמות לסבל. תנודות התודעה וריטי vrtti. Vrtti  וריטי פעילות על חושית, מחשבה, קוגניציה, רעיון.

1.2 yoga is the stilling of the changing states of mind.(Edwin F. Bryant, The Yoga Sutras of
Patanjali.)


 ביוגה סוטרה מודגשת החשיבות הפרקטית.

1.12 [The vrtti states of mind] are stilled by practice and dispassion.
(Edwin F. Bryant, The Yoga Sutrֿas of Patanjalii)

מה הם האובייקט והסובייקט, הפורושה והפרקריטי, המהווים את אבני היסוד למחשבה הדואליסטית בהינדואיזם?

פורושה היא עצמיות טרנסצרדית, קיימת מעבר לגשמיות, מודעות טהורה, ניצחית. היא עצמאית, אבסולוטית, חופשית, לא נתפסת, מעבר לכל חוויה, מעבר למילים או הסברים. העיקרון הרוחני, הנשמה, ה-drstar הרואה, המתבונן, העד, מראה . הוא החומר הראשוני העומד מאחורי העולם.
הפרקריטי היא הגורם לכל, פרט לפורושה. העיקרון החומרי, החומר, הטבע, ה--drsya הנראה. הגוף והנפש (מיינד) שלנו הם חלק מהפרקריטי. הפרקריטי מורכבת משלוש אבני יסוד, הגונות. גונה משמעות מילולית רצועה, איכות. הגונות הן הקוסמוס כפי שהאטומים הם האנרגיה החומרית. הגונות מכילות את הכל החומר בעולם. שלושת הגונות הן סאטווה ,sattva ראגאס,  rajas טאמאס .tamas 

הפורושה מדומה להשתקפות דרך מראה מכוסה אבק.

כתוצאה מהמפגש בין פרקריטי לבין פורושה, העולם החומרי מתפתח בשלבים. הקטליזורים בתהליך זה הן שלושת הגונות. הגונות מדומות לחוטים/אשכולות המרכיבים חבל וכך הן מאפשרות לחבל קיום. כפי שחבל הוא שילוב של האשכולות/חוטים כך מתבהר כי מציאות מורכבת משילוב של הגונות gunas.
שלושת הגונות הן שלוש איכויות רגא'ס (rajas), טאמאס (tamas), סאטווה (sattva). טמאס - היא עכירות, התמדה, עייפות, חוסר טוהר, וצבעה שחור. רג'אס היא פעלתנות, להיטות, דינאמיות וצבעה אפור. סאטווה היא טוהר, צלילות, בהירות וצבעה לבן. אלו הן איכויות בסיסיות ביותר שמרכיבות את כל המהויות החומריות והמנטאליות. לרוב, הן לא מופיעות בצורה טהורה, אלא כתערובת כלשהי, שבה אחת מהגונות שלטת. הגונות כל הזמן בתנודה/ תנועה ומערכת הכוחות ביניהן גם כן בתנודה vrtti מתמדת. התנודות וריטי vrtti, מדומות לגלים הן כל מה שממלא את התודעה שלנו, זכרונות, דמיונות ודפוסים הממלאים את חיינו, כגלים בים הן לעולם לא נגמרות .

יעודן של הגונות הוא להגיע לסוף אחד משותף, למטרה משותפת. כפי שמנורה מורכבת משמן, אש ופתילה ושיתוף הפעולה ביניהן גורם לאור, להארה, לשחרור.
 כאשר הגונות נמצאות במצב מאוזן ביניהן ניתן להגיע לפורושה.

הפרקריטי היא המצב הראשוני. פרקריטי בתרגום מילולי המחולל, הבורא, היוצר. והיא מכילה את הפוטנציאל של העולם בכל השלבים וקטגוריות. ניתן לתאר מצב זה כפונציאל הגלום בחומר, אנרגיה פוטנצלית. כאשר חלה תנודה בגונות, מתחילה היצירה. הטבע מתחיל להתפרק לטטווה tattva. הפרקריטי מתגלם בצורה של עשרים וארבעה עקרונות או רכיבים tatvas . ממעודן אל הגס. בק"ס איינגאר מתאר זאת : ״ כפי שגרעין מטופח גורם לצמיחתו של עץ, לפריחתו ולהניב פירות, כך הפורושה (soul) היא הזרע להתפתחות האדם.״
 קיימת כאן מורכבות מבנית, מוצג מבנה רב שכבות המרכיב קוסמוס שלם.

הסאנקיה והיוגה סוטרה מציגות מדריך, שלב אחר שלב, המיועד לפרק את הבלבול בין אובייקט וסובייקט.

מה הקשר לרמי פורטיס?

אשתמש במפות של הסאנקיה ויוגה סוטרה על מנת לבחון את השיר ניצוצות. מפת הדרכים של הסאנקיה היא כללית יותר ונותנת כלים ראשוניים להבחנה, לראיית המיקרוקוסמוס ומאקרוקוסמוס. המפה של יוגה סוטרה מציגה כלים מעשיים יותר לניתוח הקשיים שהאדם, היוגי, עובר וכיצד עליו להתמודד.

ניצוצות
 רמי פורטיס

כן, אנחנו שניים, האויב שהוא חבר 
אני זה התחפושת ובפנים אדם אחר 
צועק אל הירח, בוכה ומקלל 
 מסתובב כמו כלב, מוכה ומילל

זה כמו מכת חשמל, וזה זורם ומעוות 
את חוש הזמן לאן? אני הולך ומסתבך 
ניצוצות של הבנה, שוב חולפים כמו סרט נע 
 כמו רוח סערה הם מקלפים עוד חלקים מהקליפה

הפחד מטפטף כמו רעל ונספג כמו נשיקה 
אני זה המלכודת שבוי בלא תקווה 
רוצה לפתוח דלת, נסגר ולא יוצא 
 מנסה לברוח ותמיד, תמיד חוזר.

זה כמו לרקוד עם שד שמחבק ולא עוזב 
כן הוא תמיד רעב. אני הולך ומתרחק 
ניצוצות של הבנה, שוב חולפים כמו סרט נע 
 כמו רוח סערה הם מקלפים עוד חלקים מהקליפה

המשורר חושף את התמודדות של האדם עם הבחנה מבדלת בין האובייקט לסובייקט וכיצד מצב זה גורם לסבל. מעין תנועה ספירלית אשר מטרתה היא לקלף את השכבות על מנת להגיע למהות.

זה כמו מכת חשמל, וזה זורם ומעוות את חוש הזמן לאן? אני הולך ומסתבך

2.14 Because of virtue and vice these ( birth, span and experience) produce pleasurable and painful experience. (Swami Hariharananda , Yoga Philosophy of Patanjali with Bhasvati) 


(הכאב והסבל נמצאים במעגל החיים. עבור היוגין אפילו הדבר הגורם להנאה איננו רצוי מכיוון שהיא ההנאה .מכילה כאב בסופו של דבר)

מנסה לברוח ותמיד חוזר

2.15 For one who has discrimination, everything is suffering on account of the suffering produced by consequences [of action] , by pain [itself] , and by the samskaras, as well as on account of the suffering ensuing from the turmoil of the vrttis due to the gunas . (Edwin F.Bryant, The Yoga Sutra of Patanjali)

אנחנו בטלטלה מתמדת בגלל הגונות. רק החכם מבין שהכל אי נחת. כל הטוב שיש בעולם הוא חומר, זמני, חולף. בעל ההבחנה הוא זה שמבין שהכל סבל. ברצונינו להיות מבחינים יותר, לאמן את התודעה שתיהיה מתבוננת יותר ומעודנת יותר. הגונות הן כגלים בים כל הזמן משתנות וכל הזמן בתנועה בדרך אל שחרור יש למצוא את האיזון בין הגונות. אך דרך זאת הדרגתית ונעה בתנועה ספירלית, לכן תמיד חוזר.

הפחד מטפטף כמו רעל ונספג כמו נשיקה

1.30 These disturbances are disease, idleness, doubt, arelessness, sloth, lack of detachment, misapprehension, failure to attain a base for concentration, and instability. They are distractions for the mind. (Edwin F. Bryant, The Yoga Sutrֿas of Patanjali)

אלו הם מהמכשולים, ההסחות דעת, והם מטפטפים כמו רעל ונספגים בנשיקה המסמלת את ההנאה.

1.31 Sorrow, dejection, restlessness of body , inhalation and exhalation arise from distractions. (Swami Hariharananda , Yoga Philosophy of Patanjali with Bhasvati)

קיימים שלושה סוגים של סבל. תסכול, ייאוש, חוסר יציבות מנטלי. הכל הוא סבל. אין טוב ואין רע הכל סבל. ההנאות בעולם הן תערובת של דבש ורעל, מטעימה קטנה ניתן להפסיק כל שמחה או הנאה.

אני זה המלכודת שבוי בלא תקווה

2.4 הבנה מוטעית (avidya) היא השורש לכל המכשולים האחרים. הם אינם מופיעים בו זמנית והשפעתם משתנה. לעיתים הם בלתי ברורים ובקושי נראים; פעמים אחרות הם גלויים ובולטים. (ט.ק.וו.דסיקשר, לב היוגה, פיתוח תרגול אישי, אסטרולוג הוצאה לאור בע״מ,2010.(
2.66
תחושת אני (אסמיטא) היא תפיסת הרואה וכוח הראייה (השונים זה מזה) כאחד. (יוחנן גרינשפון, דממה וחירות ביוגה הקלאסית, משרד הביטחון- הוצאה לאור, 2002.(

האויב שהוא חבר.
 אני זה התחפושת ...ובפנים אדם אחר

karika 44 Trough virtue (comes about) going upwards , and through vice , going downwards ; through knowledge salvation (is acquired) , and through the reverse (ignorance) the bondage. (Vidyasudhakara Dr. Har Dutt Sharma, M.A., Ph.D, The Samkhya—Karika)

האויב הוא הבורות ,אי ידיעה, על ידו נמנע מאיתנו השחרור. החבר, התחפושת זהו האגו.

ניצוצות של הבנה, שוב חולפים כמו סרט נע
 כמו רוח סערה הם מקלפים עוד חלקים מהקליפה

4.18 תנודות הנפש ידועות תמיד לאדונן, בשל אי -ההשתנות של הסובייקט הטהור (הפורושה) . (יוחנן גרינשפון, דממה וחירות ביוגה הקלאסית, משרד הביטחון- הוצאה לאור, 2002.)

רוצה לפתוח דלת, נסגר ולא יוצא מנסה לברוח ותמיד, תמיד חוזר.

2.34 פריין המר והאין-סופי של מחשבות ושאיפות לא ראויות (כמו תוקפנות)- בין אם מקורן באדם עצמו, באדם אחר או אפילו אם הן זוכות לאישור בלבד, בין אם מקורן בתאוות בצע , כעס או בלבול , ובים אם הן מוחלשות, בינוניות או רבות עוצמה- הוא מכאוב ובורות . מחשבות כאלה יש לסלק על -ידי מחשבות הפוכות .
)
יוחנן גרינשפון, דממה וחירות ביוגה הקלאסית, משרד הביטחון- הוצאה לאור, 2002.(


2.17  The conjunction between the seer and that which is seen is the cause [ of suffering ] to be avoided . (Edwin F. Bryant, The Yoga Sutras of Patanjali)

אפשר לטפל בסבל ויש למנוע אותו. ניתן לעשות זאת באמצעות הפרדה בין רואה ונראה, בין פורושה ופרקריטי. הדלת נפתחה הבריחה החלה.

רמי פורטיס חושף בפנינו הפרעות כפי שמצוין ביוגה סוטרה

1.6 [These five vrttis are] right knowledge, error, imagination, sleep, and memory. (Edwin F. Bryant, The Yoga Sutras of Patanjali)

המינד לעולם איננו סטטי, כל הזמן משתנה וכך נוצרים הוריטיס המרחיקים את הפורושה מהטבע הטהור.

השיר מציג דרך דואליסטית, התואמת את הסאנקיה והיוגה סוטרה על מנת להגיע אל השחרור.
 המשורר פורם כאן את החוטים לשחרור ומציג זאת עם תחושות שעולות תוך כדי תהליך אל השחרור. זאת דרך מתסכלת, רווית מכשולים הפכפכה. אשר במהלכה ישנן ניצוצות של הבנה, אך בשלב זה הן עדיין ריגעיות וחולפות. על מנת להגיע להבנה תמידית, קבועה יש לקלף שכבה ועוד שכבה על מנת להגיע אל הגרעין הפורושה. יש לבצע תהליך של אינבולציה. ניצוצות של הבנה מייצג את הרגעים בהם האדם מצליח להוריד את המסך ולהעלות את האור, את הפורושה.

1.15 When the mind loses all desire for objects seen or described in the scriptures it acquires a state of utter desirelessness which is called detachment . (Swami Hariharananda ,Yoga Philosophy of Patanjali with Bhasvati)

לכולנו יש תשוקות. יש להכיר בקיומן ולהשאר שווה נפש, כלומר לא לממש את התשוקה. התשוקה גורמת לסבל ועלינו להפסיק להשתוקק ולנסות לסבול פחות מתשוקה. הדרך לבצע זאת היא הדרגתית. כדברי יוחנן גרינשפון בהרצאותיו הכוח הטנרסמפורמטיבי טמון בדימיון. באמצעות דימיון יוצר ניתן להשתחרר מהמפלצת מהמלכודת. על היוגי לדמיין את כיבוי תנודות התודעה.

לסיכום:

״המציאות מורכבת משכבות שבהם המעודן, הלא נגלה הוא הסיבה של הגס או הנגלה. ״ ד״ר אייל שפרוני. 
 בשיר מוצג הגס מתוך השאיפה להגיע אל המעודן שהוא האדם האחר. מתואר כאן התהליך של הבחנה מבדלת. תחילה ההבנה כי קיימת הפרדה בין אובייקט לסובייקט והצגת הקשיים בתהליך. המשורר נמצא במעגל ואיננו מצליח להשתחרר ממנו וכך חושף את המצב הרגשי שמאפיין מהלך ויכוח פנימי בין אדם לעצמו. בכולנו יש עוד דמות נסתרת שרוצה לעשות דברים אחרים או לנהוג אחרת לטוב או לרע, אצל אחדים היא יותר מוקצנת ויש כאלה שהיא בוערת בתוכם. המשורר ניסה לכתוב על התחושה זו והוא מקווה שנגע בה מעט.

2.26 Clear and distinct (Unimpaired) discriminative knowledge is the means of liberation .(Swami Hariharananda , Yoga Philosophy of Patanjali with Bhasvati)

הבחנה מבדלת היא הכלי לשחרור. ההבנה כי כן אנחנו שניים היא המהות בדרך אל השחרור.
השיר ניצוצות, סאנקיה ויוגה סוטרה מציגים  את תורת היש. המציאות עצמה מרובדת ומורכבת משכבות. באמצעות גישה דואליסטית מקלפים את השכבות על מנת להגיע אל המהות. נקודת ההתחלה היא היש, הקיים. האדם הוא מבנה מקביל ליקום. גם האדם מורכב משכבות ושכבות אילו זהות לשכבות של העולם החיצון. לשבור את הגבול הקשיח שבין התפיסה העצמית של האדם (השגויה) לבין האמת על מצבו.
 בדרך זו להשתחרר ממועקת הקיום הנורמלי שיש בו סבל.

 

תמצית עבודת סיום קורס מורי יוגה בהנחית יעל זיו.

נכתב על ידי שחף אשל זמיר מורה בכירה להאטה יוגה.

 

ביבליוגרפיה 

  1. ג׳ורג׳ פוירשטיין, היוגה סוטרה לפטנג׳לי , אסטרולוג הוצאה לאור בע״מ. 2007. 
  2. ט. ק. וו. דסיקשר, לב היוגה, אסטרולוג הוצאה לאור בע״מ. 2010. 
  3. יוחנן גרינשפון, הינדואיזם, מבוא קצר. מפה הוצאה לאור. 2005. 
  4. יוחנן גרינשפון, דממה וחירות ביוגה הקלאסית. משרד הביטחון הוצאה לאור. 2002. 
  5. ריצ׳רד ווטרסטון. הודו, אמונה ופולחן האלים והיקום מדיטציה ואמנויות היוגה. הד ארצי הוצאה לאור. 2000. 
  6. שלמה בידרמן, פילוספיה הודית, קווי יסוד. משרד הבטחון הוצאה לאור. 1980. 
  7.  

7. Swami Virupakshananda, Samkhya Karika of Isvara krsna with The Tattva Kaumudi of Sri Vacaspati Misra . Mylapore , Madras,1995. 

8. Vidyasudhakara Dr. Har Dutt Sharma, M.A., Ph.D,     The Samkhya—Karika ,         IsvaraKrsna’s Memorable Verses on Samkhya Philosophy with the Commentary of Gaudapadacarya, Poona.1933. 

9. Edwin F. Bryant, The Yoga Sutras of Patanjali. North Point Press, 2009. 

10. George Feuerstein, PH.D., The Yoga Tradition. Its History ,Literature, Philosophy and Practice. Hohm Press , Prescott ,Arizona .2008. 

11. B K S Iyengar, Light on the Yoga Sutras of patanjali,  Thomson press (India) Ltd. 1993. 

12. Swami Hariharananda , Yoga Philosophy of Patanjali with Bhasvati , University of Calcutta, 2012. 

 

13. http://www.theiyengaryoga.com/index.php/articles/22-yoga-philosophy.html  

14. http://www.iep.utm.edu/yoga/ 

15. http://hinduonline.co/Scriptures/SankhyaDarshana.html 

16. http://indianphilosophy.50webs.com/samkhya.htm

 

שחף אשל זמיר מורה בכירה להאטה יוגה.