-    yoga.co.il

!
 
 
 
,   /  
  | 
 , . . , . ?

, , . , , , , . , , , , , ,  . , , , , . , . , "" , , .

, , ! , , , , , .

, , , . , , . .

, , . ( ) , , ' . , , ( ), !

, , , , , , , , . , ( ). , , (, ...), , , , , "" ( ...) , , .

, 32 , 2-3 12-14 , : , , (, , HDL), , , ( ). ( ). ( 77 ), , . (, , )  , , !

Tatah skiyate prakasavaranam" " , 2, 52

. , '!

, :
, . , , " ", . , , . , , , , , , , , , , , , , ! , .

', ' , , ' , , ' , ' , , . ' , ' , " ' ( , ).

, , , , , . , , , , .

, , , , .
, , ( ), ", ( " ...).

, . , . . , . . , . , , , , , . , . , , , ( , !), . , , ', , , , ...

, , , .

, , , . . = , ', , , ' = , = , = , = , . , , , .

, , , .  , , ( ), , , , = , , , . .

, , . , , " , , , , .  ( ), ! ( ...), , , .

. ( ) . ( ), , , ', , , , ( ) . , , .

, , . , = , , = , = .

. , , , , , , , , , , ( ...).

, , . ( ) . , , . . ,   , ! , , , . ( ), .

, , , ( = ), ' .

, !

" , " , 2, 21

, , , . , , , !       .    , ' , ,      , " , ( ). ( ) , , , , !

, ( , ) , ( ...), .

, , , , , , , , .

!

 
 
 
, , , , 13 .
24/10/2021 -
01/11/2021 Teaching with Soft Eyes -
26/11/2021
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com