-    yoga.co.il
  -  -  ReVital Yoga
- - ReVital Yoga
!
 
 
 
-   | 
 - ′

. , , . .   , , . , . , . 

 

Yama

    - ( )

  ,   . , , , . 

,  , .   . 

 

Niyama

  - 

. , , .  , , , , ? . –   , , . , .

 

Asana

. .  ?   , , . , .    . 

 

Pranayama

– - . – . , , , , . . 

 

Pratyahara

  -

. ? –   ? , ,   . ,   , , . 

 

Dharana

    -  

. . , ,   , ? ,  , , ,   .  .   , . . . 

Dhyana

  - . 

,   . ,   . , , ,   , . . . , .  , ,  . , .   . – , . 

 

Samadhi

 

.   .   .  . ,  , . .  ,   ,  , . , ,  . 

 
 
 
19/06/2019 - -
20/06/2019 #4
21/06/2019 -
05/07/2019 / /
11/07/2019
19/07/2019 " - -
25/07/2019
25/07/2019
13/10/2019 - 2019
28/10/2019 - , " - : ,
29/10/2019 , : ,, !
07/11/2019
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com