-    yoga.co.il
        ′
!
 
 
 
-   | 
 - ′

. , , . .   , , . , . , . 

 

Yama

    - ( )

  ,   . , , , . 

,  , .   . 

 

Niyama

  - 

. , , .  , , , , ? . –   , , . , .

 

Asana

. .  ?   , , . , .    . 

 

Pranayama

– - . – . , , , , . . 

 

Pratyahara

  -

. ? –   ? , ,   . ,   , , . 

 

Dharana

    -  

. . , ,   , ? ,  , , ,   .  .   , . . . 

Dhyana

  - . 

,   . ,   . , , ,   , . . . , .  , ,  . , .   . – , . 

 

Samadhi

 

.   .   .  . ,  , . .  ,   ,  , . , ,  . 

 
 
 
20/02/2020 -
27/02/2020
03/03/2020
05/03/2020 Mind The Gap
13/03/2020
13/03/2020 13-14/3
09/04/2020 ′. :
09/04/2020 2020
09/04/2020 2020
10/04/2020 - 2020
27/05/2020
27/05/2020
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com