-    yoga.co.il

!
 
 
 
  /  
.. ′ :   |  -
   ′ .. , , 1940. -90 ′ .

1934, . ' ...   . ' (Krishnamacharia). , ' . ' . ' , ' (Krishnarajendra Wodeyar),   , , . ""  dusserah , , , . ', '.
' , ' - 1954, ' , -1934. ', , " !" , ' , , . 1940. , ' - ' (Swami Kuvalayananda) , (Kaivalyadhama Yoga Institute).' ' .
  , -60 -70, . , , (Madame Blavatsky)  (Vivekananda) . -70 ' .. , , 1940.

, ', -90, -87 . :
" ? ( ?)"
", '!"

(   ) , . , . ' guru purnima, , -90 '. , (Raghu) . ' (Kannada). , ( ') .
, ( -1940). ', , , ', , , ( ). (Madhava) , :

: ?
': , . ' . . , , . . (Kaushika), " . . [ ].
: ?
': , ? .
: , .
': , , , . , (Garuda) , ' (Hassan Rangaswamy)
  . [ ] ?
... : , .
': -1932 ' ' ' (Jagan Mohan Palace)- . , ?..... (N.S. Subbarao)! ' . ' (Sanskrit Pathasala) -1932, . ", ! ", ', ". . - (Mahadev Bhatt). - . [] , (Indra Devi)? .
... :, , . , ?
': .
... : .
': , . , . (Mahadev Bhatt), (Srivinas Achar), ' (Rananath Desikachar), .
... : , .
: , ', ? , ?
  ': , , . , , [ ]. , ! [ ]. , ...

, ' . ' , , . - soma rasa  ( ) - Kali yuga  ( )- ' , ", soma rasa !"
, '.
... : , , , - ( ), . , . , . , . - ' . [ ]- (yoga dipa) [, ]. , . , .
': !
... : ? 100%. , . , . 100 , 100 . .

, . , "" - , . ' ... , . "1934 . 2005 , . ", . .

, , - . , .

- www.namarupa.org

 
 
 
: * -Namarupa Issue No 4
:   www.yogashala.co.il
:- , '
3 "
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com