-    yoga.co.il

!
   :   -
: -
 
  -
-
 
 
  | 
′ ? ?

 

'  (Raja Yoga)   (Ashtanga) (Ashta) (Anga).   " " " " '.  

(Raja) , ' .  Manas . 

'  (Yama, Nyama) (Asana) , (Pranayama) , (Pratyahara) ,    (Dharana) , (Dhyana) , (Samadhi) (Yoga).

' "" .  .  , , , , , , , , ... 

, , , , '.

, .

: , , , , .

, .

  (vritti) , . 

, , .

' , ' "" , , .

, , . 

' , !

' . ' , , , .

. , , !

 
 
 
04/10/2018
05/10/2018 -
08/10/2018
10/10/2018 , ,
12/10/2018 " " "
16/10/2018
18/10/2018 ()
20/10/2018 -
21/10/2018 ′ - 10
01/11/2018 - ′
05/11/2018
12/11/2018
26/01/2019 10
,
 

 |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com