-    yoga.co.il

!
 
 
 
  | 
 ? ? ? : , .. ..

    Gurus Questions 2004 Namarupa , , , ' - "-   - 2009 94 ,  T.K.V. Desikachar    -, , , ;   B.K.S. Iyengar , , .

'

?
 ( Moksha ),   . , . , . , .
?
, . , . . , . , .
?
. , .   15 , .
?
, .
, ?
Sambandaha , Atma manah samyogah - , . , . . ( Atman ), .
?
, . , . , Atman , .
?
, ,   . ?.
? ?
, . , . , , . : , ? ? : . , . . , ,
, .
?
, .

...

?
.   , . . , . , .
?
, ?. ? , . , . , , . . , , . , . , . , .
, . , .
?
, , .
, ?
. , . , . . , .
?
, . , . : . ,
?
30 . , . , . . , .
, . , .
? ?
. , . ? Shanti - .
? , . . , . ? , . .
?
, .  
?
. Rama Mohan Brahmachari , , , . , , , . , .
, .
?
.

..

?
, . , - . , .
?
, . "" ( ), Dharmaraja Duryodhana . , . , ? ? .
?
1960  , . , 50 ,   . , , ".
?
, .
, ?
( ) . ? () ? .
?
, ., , , . . , . . , , . .
, . , .
?
. . ,
. , . , ?.
?
" , . , . , , -   .
?
, . , , . , . , .
?
.
?
. , ? !.
?
. , ? , , .
?
, ? . , . ? , , .

 
 
 

: ',
:

30/09/2021
24/10/2021 -
01/11/2021 Teaching with Soft Eyes -
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com