-    yoga.co.il

!
 
 
 
,   /  
  |  "
 . , .

, , ,    ,   - " "  Sanatan Dharma)).
,   " ":     , . .    , ,  , .      , .


( ) -.
,   / (Klesha ) - (Vikchepa) (Dukha-Daurmanasya),   .
31 '.
", , , " ( )

  ,   (Nirudhi) ( ). ( )  - , (Swaroop), .

, , :

1. (Vidhya) . -, / , , , , , .
, . .
(Raga) (Roga ) . " (Abhyas) (Vairagya).

 

2.  - , , .
, / , : , . / - -, ( .) ( Nadi ) .

3. ( ), , . , : (Ahar), (Vihar), (Vichar), (Achar).

4. - panchavayu ( Sub Vata Dosha).
, , , Panchavayu  ().
, - - Panchavayu  .

, Kaivalyadhama, India , , Panchavayu. ; .

Panchavayu Sub Vata Dosha Dusti ( ), . , Panchavayu .

, ,  ' Panchvayu.

, :
, , , , ' .

" : Bhujangasana, Uddiyanabanda, Viparita Karani Kapalabhati.

-,     , ( ).

: ' , , .
. ,  .

 
 
 
" -
"Shri Ayurveda & Yoga Center"
Wingate 7, Herzeliya Pituah, Israel
verma@bezeqint.net
26/09/2019 "
04/10/2019 ()
11/10/2019 : ,
13/10/2019 - 2019
14/10/2019
14/10/2019 2019
14/10/2019
15/10/2019 ,
15/10/2019
15/10/2019
26/10/2019 ′′
28/10/2019 - ′′
29/10/2019 -- : -
29/10/2019
31/10/2019 2019
03/11/2019 .. ...TriYoga 3
04/11/2019 : - -.
05/11/2019 .
07/11/2019 - / ′
15/11/2019
21/11/2019
28/11/2019
29/11/2019 :
01/12/2019 ′ ′ - - - 2019
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com