-    yoga.co.il

!
   :   -
: -
 
  -
-
 
 
  | 
-, , . , . .

' ' vrikshasana /

. .   , , . -, , ' ' , , .
, / vrikshasana/vamavriksasana  

:

, . , . . , . , . , . , , , . ' , .
, . . .
, . ; .
, ' , , . .
: , . , , .

, :
  , , , , . , , .
: , , .
, kurchashira - ' , -apana vayu, .
Kurchashira , , . , . agni   - .
, , .
  Urvi , .
, .
, , , , .
. / nadis , , , , .
, , .

, .
, .
pada bandha  " , , '' .
'/ kechari - , . , . ' , . . , .
Shambhavi mudra  , . , , .
Dhenu mudra ,() . , , , .
, , : , .
:
.
- , , , , , , .
, , .

, . 15 . , , . , , , . ( , ) .
* . , .
, , .

: , . , , , , , , , , , , . , .

 
 
 
. . - 19 .

 -
04/10/2018
05/10/2018 -
08/10/2018
10/10/2018 , ,
12/10/2018 " " "
16/10/2018
18/10/2018 ()
20/10/2018 -
21/10/2018 ′ - 10
01/11/2018 - ′
05/11/2018
12/11/2018
26/01/2019 10
,
 

 |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com