-    yoga.co.il

!
 
 
 
  /  
6   | 
 . : , . , , , 6 .

.
: , .
, , , 6 .
.


1.  – Uddiyana Bandha

. - Manipura Chakra - , .  , , . , . , .

' - 1938

2.  – Surya Namaskar
. . , . . ( ). ?  

 

 

3.  –  AdhoMukha Vrikshasana
. , . , 10 . . ( ). : L .

4.  – Kapalabhati
.  . , . . : – , . .


5.  ' –
  . ' " , , , .
.
' :
• , , •
' .

6.  –
. '', , ', .  , , , , . , . .

 
 
 
25/03/2019 - miayoga
28/03/2019
29/03/2019
01/04/2019 -
20/04/2019 .
23/04/2019
27/04/2019 :
03/05/2019 ״ , , 3-4/5
21/05/2019 -
05/06/2019 -
06/06/2019
11/07/2019
25/07/2019
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com