-    yoga.co.il

!
   :   -
: -
 
  -
-
 
 
  /  
6   | 
 . : , . , , , 6 .

.
: , .
, , , 6 .
.


1.  Uddiyana Bandha

. - Manipura Chakra - , .  , , . , . , .

' - 1938

2.  Surya Namaskar
. . , . . ( ).

  - sun salutation

3.    AdhoMukha Vrikshasana
. , . , 10 . . ( ). : L .

4.  Kapalabhati
.  . , . . : , . .


5.  '
  . ' " , , , .
.
' :
, , 
' .

6. 
. '', , ', .  , , , , . , . .

 
 
 
04/10/2018
05/10/2018 -
08/10/2018
10/10/2018 , ,
12/10/2018 " " "
16/10/2018
18/10/2018 ()
20/10/2018 -
21/10/2018 ′ - 10
01/11/2018 - ′
05/11/2018
12/11/2018
26/01/2019 10
,
 

 |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com