-    yoga.co.il
  -
-
!
 
 
 
-   | 
 - . "- " .
, .   , , : , . . (Kaivalya) , ' . , . , , . " "   ', . , .  .
 
(Mind), . , , . , . , . ' , , . , , . , .
 
  .
1.Kshipta: .
2.Mudha:   .
3.
Vikshipta: .
4.Ekagra: .
5.Niruddha: .
, . , .  .  , . , , .   .
 
:
 
Pramana , .   .  -Viparyaya,    - Vikalpa -  NidraSmriti .
 
. - Klishta, -Aklishta.  , , . , , .
 
, .  1. Asmita: . 2.Raga: . 3.Dvesha: . 4.Abhinivesha: .
 
, . : , , , , , , , , .  , , , , . .  Abhyasa, Vairagya.  , , . , . .
 
 Yama
, . . . Ahimsa- , . Satya   - , . Asteya - .   Brahmacarya- . .   Aparigraha- , .
 
Niyama
, " " , "". Sauca   - . Santosha - . Tapas - , . . , , . . Svadhyaya , , . Isvara Pranidhana   .
 
Asana
. , , .  " ", . , Ekagra,  -Niruddha.  84 4 .  -Sukhasana, Swastikasana, Padmasana, -Siddhasana.  , .
 
Pranayama
Prana  . , .   . , , '  ( ) .  70,000 Nadi, . , . , . . . , , , , .
 
, , . .  , .
 
 
Pratyahara
. ' . , . , .  ,  . , .
 
 
Dharana
. Samyama, . , . , . , . , . , , , . , , , .
 
Dhyana
, .  ,   , , . , .  .
 
 
Samadhi
. . , . ,  . . , . . 
 
 
. , :
 
: " , . (Kusha) . . , , , , " (.. 6/11-12). : " , , , , , , . " (.. 5/27-28).
 
" , , . , , , , " (.. 6/13-14). , , , .
 
" , , , , . , . , . , , , . , , . , , " (.. 6/20-23). , , .
 
, . , .
 
 
 

"- " ( 1999).

 

,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com