-    yoga.co.il

!
 
 
 
1/4/19 - 11/2/19
, /
: 0523785452
 
 
, .
 
.
 
, . , ? ? ? ? ?
 
, , .
 
:
 
- , , , , ...
- diastasis recti, ,
- , sciatia ,symphysiolysis, cocxydenia,
- -
- carpal tunnel syndrom, De Quervain's tendonitis tennis ellbow,
-
, , - , , , , ,
 
 
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, .
 
 
 
  :
 
:
 
:
 
:
 
4 , , 10:30-14:30
 
:
 
11.2.19
 
18.2.19
 
25.2.19
 
(  4.3.19 )
 
11.3.19
 
18.3.10
 
( 25.3.19)
 
1.4.19
 
 
 
:
 
, 5,
 
, (-5 ).
 
.
 
 
,
 
2200
 
15.1.19 1950
 
400 "
 
 
 
;
 
:
 
:
 
-, - . . .                            
 
 
:  
 
, , , .                         
 
 
:
 
 
:  0523785452
 
 
 
 
 
" . 
 
. !"
 
,
 
 
 
" .
 
, " 
 
,
 
 
 
" - , . .
 
, . ..."
 
,  
 
 
 
" ,
 
. "
 
,
 
 
 
 
 
25/03/2019 - miayoga
28/03/2019
29/03/2019
01/04/2019 -
20/04/2019 .
23/04/2019
27/04/2019 :
03/05/2019 ״ , , 3-4/5
21/05/2019 -
05/06/2019 -
06/06/2019
11/07/2019
25/07/2019
,
 

 |  |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com