-    yoga.co.il
      -  ′   2017
- ′ 2017
!
   :   -
: -
 
  -
-
 
 
 /
                                           
 Param-atman  

′ Patanjali  

 Pingala nadi   . , .

′ Prajna  

 Prakriti   , , . .

 Prana   , .

 Pranayama   . ', : , ', , .

 Pranidhana  

 Pratyahara   . '

′ Puja  

 Purusha   , , . ( Self).

 Paripurna   ,

 Parshva   ,

 Parivritta  

′ Pincha  

 Padangushta  

 Pada  

 Pinda  

 Pida   , ,

′ Paschima   , ,

 Pasha   ,

 Prasarita   , , ,

 Paryanka   , ,

 Parigraha    , ( )

28/07/2018 ′ -
02/08/2018 Meghan Currie The Majesty of Being
03/09/2018 - ,
06/09/2018 "
06/09/2018 ()
13/09/2018
20/09/2018 , 2018
21/09/2018 . "
25/09/2018 ,
07/10/2018 -
08/10/2018
10/10/2018 , ,
15/10/2018 - , " - : ,
16/10/2018
05/11/2018
26/01/2019 10
,
 

 |  |  |  | |  |  |  |   |  | '   |  |

" Shteeble.com